مؤسسه فرهنگى صبا

مؤسسه فرهنگی صبا متشكل ازافرادى ميباشند كه به فرهنگ وموسيقى اصيل ايرانى عشق مى ورزند. ۰هدف ازتشكيل اين مؤسسه حفظ واشاعه وترويج موسيقى ايرانى وهمچنين معرفى آن براى جامعه‌اى است كه درآن زندگی ميكنيم۰. از فعاليتهاى اين مؤسسه آموزش سازهاى شرقى ميباشد. ۰هدف صبا ازفعاليتهايش معرفى فرهنگ وموسيقى اصيل ايرانى به نسل جوانى است كه به فرهنگ اصيلشان علاقمند وبراى شناخت آن در تلاشند. دعوت هنرمندان ايرانى از سايركشورهاى اروپايى براى اجراى كنسرت وهمچنين معرفى هنرمندانى كه به تازگى درصحنه هنرپاى نهاده‌اند ازديگراهداف صبا ميباشد.

«اجازهٔ استفاده از مطالب تحت اجازه‌نامهٔ مستندات آزاد گنو GFDL داده می‌شود»
كلاسهاى آموزشى
دراين مؤسسه هرروزهفته غيرازشنبه, كلاسهاى تار، سه‌تار، دوتار، تنبور، سنتور، قانون، ويلن، كمانچه، دايره، نقاره، فلوت، تنبك، دف، قيچك و نى تدريس ميشود. علاقه‌مندان جهت اطلاع بيشتر ميتوانند با اين مؤسسه در تماس باشند.

گروه موسيقى مؤسسه صبا
گروه موسيقى صبا وابسته به مؤسسه فرهنگى صبا ميباشد.٠ اين گروه متشكل از اعضاى مؤسسه صبا تحت نظرو سرپرستى على شكورى مشغول به فعاليت ميباشند٠. از جمله فعاليتهاى اين گروه میتوان اجراى كنسرتهاى مختلف در مجمع هاى گوناگون فرهنگى را نام برد٠ اين گروه آمادگى خود را براى همكارى با تمامى مؤسسه ها وانجمن هايی كه در راه حفظ واشاعه موسيقى ايرانى در تلاشند جهت اجراى برنامه اعلام مينمايد
 


Copyright © 2006 sabamusic.se | Design by Chia