ی

 .

ی Ԙی

, , , , ٣٥ .

ی Ԙی ١٣٣٧ ی ی ی یی ی ی . یی ی . ی ϐی ی . ی ˜ی Ϙی Ϙی ی یی ی یی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ǐیی یی . ј ی ی ی یی ی . ی یی ی ی Ԙی ی . ی Ԑ یی ی ی . Ԑ یی ʘ یی یی یی . Ԙی ی ی یی ی ی ٢٠٠٢ی یی یی ی یی ی ی ј ی ی ی ی ی ی ی ی یی یی .
 
Tel: 0046-73 628 18 46
 
 
 
.............................................................................................................


ی ی ی ی 16 ی یی ی . ی یی ی ی ǘ ی ی ی . یی ی ی ی ی ی ی یی ی ی ی ی ϐ ی ی ی cwantrin wise ( یی ǎ ) ی Ԙی . ی ی ی ی Ԙی ی .
 

ی
kazhal_adami@hotmail.com

www.kazhaladami.com


Copyright 2006 sabamusic.se | Design by Chia