12 Sep 2006
اساتيد موسيقي ايران

آژنگ، عيسي و ابراهيم آقا باشي، اديب خوانساري، نايب اسد اله، اسماعيل زاده، اسماعيلي، افتتاح، اقبال آذر، اكبر فلوت، امير جاهد، امين اله حسين، افتخاري


--------------------------------------------------------------------------------
آژنگ ابراهيم


موسيقي دان دوره قاجار. آژنگ درمدرسه دارالفنون موسيقي تدريس مي كرد. نوازنده ويولن بود و نيز رديف موسيقى آقا حسينقلى فراهانى را تدريس مىكرد. از شاگردان ايشان مىتوان رضامحجوبى، شهباز برمكى را نام برد. نام مستعارش ابراهيم ويولنى بود.


--------------------------------------------------------------------------------
آقا باشى - عيسى


خواننده و نوازنده تنبك كه در عهد قاجار به دنيا آمد. وي استاد ابراهيم آقاباشي بود.


--------------------------------------------------------------------------------
آقا باشى - ابراهيم


خواننده و نوازنده نى بود. اساتيد وى سيدعبدالرحيم و نايب اسداله و على خان دهكى و عيسى آقاباشى بودند.

.................................................................................

عارف ابراهيم پورAref Ebrahimpour

عارف در سال 1323 در شهر اردبيل بدنيا آمد  و در سال 1335 وارد هنرستان موسيقي ملي ايران گذديد. او مقام اول ويلن را در سال 1338 در سطح مدارس كل كشور بدست آورد و در سال 1342 در رشته هنر هاي زيبا فارغ التحصيل شد  و در همان زمان بعنوان معبم سرود درراديو با اركستر جوانان و اركستر آذربايجاني مشغول به كار گرديد و در همين رابطه عارف با عقلب هنرمندان سرشناس و مهبوب كشور آشناييو همكاري پيدا نمود. او در سال 1372 به كشور آلمان مهاجرت  نمودو در بسياري از  جشن ها و فستيوال هاي بين المللي شركت  نموده و آلبوم هاي زينايي به بازار هنر ارائه داده است.    


--------------------------------------------------------------------------------
اديب خوانسارى ١٣٦٠/١/٦ـ١٢٨٠


خواننده و عضو مؤسسهء باربد بود و پيانو و سه تار مىنواخت. اساتيدش عندليب گلپايگانى و نايب اسداله و حسين اسماعيل زاده و حسين طاهرزاده بودند. همكارانش در كار موسيقي، صبا و علىاكبرشهنازى و درويش خان و نىداوود و مرتضى محجوبى بودند. او در سال ١٣١٩ شمسى به فعاليتهاى راديويى پرداخت.


--------------------------------------------------------------------------------
نايب اسداله ( اسداله اصفهانى ) ١٣٠٠


نى مىنواخت و در عهد قاجار رديف موسيقى تدريس مىكرد. عضو گروه موسيقى اعتضاديه بود. استادش ابراهيم آقا باشى بود. نايب در همنوازي آقا حسينقلى و سرورملك و سليمان اصفهانى را همراهى مىكرد. ازشاگردانش، عبدالخالق اصفهانى و حسين اصفهانى و مهدىنوايى و حسين نى زن را مي توان نام برد.
--------------------------------------------------------------------------------
اسماعيل زاده - حسين خان


در عهد قاجار زندگي مي كرد. كمانچه مي نواخت و در گروه درويش خان ساز مي زد. بعلاوه در مدرسه درويش خان تدريس مي كرد. استادش قلي خان ( دايي او ) بود. از شاگردانش ركن الدين مختاري، جهانگير حسام السلطنه مراد، ابراهيم منصوري، ابوالحسن صبا، رضا محجوبي، عبداله دوامي، حسين تهراني، تاج اصفهاني، اديب خوانساري، حسين ياحقي، مجيد وفادار، حسين قوامي، موچول پروانه را مي توان نام برد. وي صفحه هاي بسياري با درويش خان، حسينقلي فراهاني، اكبر فلوت و آوازجناب دماوندي ضبط كرده است.


--------------------------------------------------------------------------------
اسماعيلي - محمد ١٣١٣


نوازنده تمبك، در تهران متولد شد و استادش حسين تهراني ( سالهاي ١٣٤٣- ١٣٣٠ ) بود. در مؤسسه هنرهاي زيباي موسيقي، تنبك تدريس مي كرد. اسماعيلي با فرامرز پايور، جليل شهناز، حسن ناهيد و اصغر بهاري در گروههاي مهم موسيقي ايراني همكاري مي كرد. قطعه رونما را در سال ١٣٥٥ در تالار وحدت (تالار رودكي ) اجرا كرد كه همنوازي گروه تمبك با اركستر موسيقي ايراني است. در سال ١٣٧٦ دردانشكده موسيقي دانشگاه جهاد دانشگاهي و همچنين در هنرستان موسيقي، تنبك تدريس مي كرد.


--------------------------------------------------------------------------------
افتتاح - امير ناصر ١٣٦٦/١١/١١ـ١٣١٤


نوازنده تمبك، در تهران متولد شد و اساتيدش حسين تهراني و هوشنگ مهرورزان بودند. در سال ١٣٣٤ به راديو رفت و با گروه گلها همكاري كرد. از شاگردانش مي توان بهمن رجبي، آبتين جلالي و مرتضي عيان را نام برد.


--------------------------------------------------------------------------------
اقبال آذر - ابوالحسن قزويني ١٣٥٠ـ١٢٤٣


خواننده، در الوند قزوين به دنيا آمد. با اين حال او خواننده آذربايجاني بود. او از خوانندگان بزرگ موسيقي ايران است كه وي را با نام مستعارش، اقبال سلطان مي شناسيم. استادش كريم جناب قزويني بود و همكارانش، علي اكبر شهنازي و درويش خان بودند. از شاگردانش، رضا قلي ظلي و ابراهيم بوذري و غلامحسين تبريزي را مي توان نام برد. اقبال در سن ١٠٧ سالگي نيزدر راديو مي خواند. وي تصنيفهاي عارف را مي خواند و صفحه هاي بسياري با علي اكبر شهنازي ضبط كرده است.


--------------------------------------------------------------------------------
اكبر فلوت


پدرش عبداله خان ( تار نواز ) و برادرش حسين هنگ آفرين از موسيقي دانان ايران بودند. اكبر فلوت در دارالفنون، موسيقي تدريس مي كرد. وي با درويش خان براي اجراي كنسرت به لندن رفت. دربسياري از صفحه هاي موسيقي بهمراه صداي طاهرزاده فلوت مي نواخت.


--------------------------------------------------------------------------------
امير جاهد - محمد علي ١٣٥٦ـ١٢٧٥


آهنگساز و شاعر. در مدرسه شمس و دارالفنون، موسيقي تدريس مي كرد. وي به مدت ١٢ سال در مدرسه موسيقي فعاليت كرده و به همراه دوستانش كلوپ بين المللي موسيقي ايران را تاسيس كرد. او در سال ١٢٩٩ شمسي وارد مجلس ايران شد. از ديگر فعاليت هاي جاهد مي توان به انتشار تقويم پارس اشاره كرد. تصنيف هاي جاهد از برجسته ترين آثار موسيقي ايران است. آثارش توسط ارسلان درگاهي ( تار) و قمرالملوك وزيري نيز اجرا شد.


--------------------------------------------------------------------------------
امين اله - حسين ١٣٦٢/٦/٩ـ١٢٨٥/١١

آهنگساز بزرگ و نوازنده تار كه آثارش شهرت جهاني دارد و توسط بزرگ ترين اركسترها اجرا شده است. در تركستان (ايران ) به دنيا آمد. در دانشگاه پتروگراد (PETROGRAD)، آلمان و كانون هنرهاي زيباي فرانسه تحصيل كرد. از آثارش مي توان به رقص باله كوتاه ايراني، وبسياري از اهنگهاي برجسته ديگر بود. شهرزاد برجسته ترين اثر او شهرت جهاني دارد كه توسط بزرگترين اركسترهاي جهان اجرا ميشود.


--------------------------------------------------------------------------------
افتخاري - عليرضا ١٣٣٥


خواننده، در اصفهان متولد شد. استادش تاج اصفهاني بود. افتخاري به مدت ١٢ سال در محضر تاج شاگردي كرد. پس از تاج، او براي تحصيل آواز نزد، حسن كسايي، دادبه، جليل شهناز و محمد رضا شجريان رفت. روش وي در آواز، روش طاهرزاده و دادبه است. در سال ١٣٥٧ برنده جايزه آواز آزمون باربد شد. در آلمان، انگليس، يونان، ژاپن، كانادا، آمريكا و بسياري از كشورهاي ديگر به اجراي كنسرت پرداخته است. از كاستهاي وي مي توان راز و نياز، مقام صبر، مهرورزان و … را نام برد.


------------------------------------------------------------------------------
باقرخان كمانچه (رامشگر ) (١٢٥٥)


در اصفهان به دنيا آمد. كمانچه و همچنين تار مي نواخت. اساتيدش موسي كاشي و ميرزا حسينقلي فراهاني بودند. وي براي ضبط صفحه به همراه گروهي از موسيقي دانان آن دوره به اروپا رفت و كارهايي را در آنجا ضبط كرد. همچنين در سفر آقا حسينقلي فراهاني به فرانسه (پاريس) و درويش خان به تفليس آنان را همراهي كرد.


--------------------------------------------------------------------------------
بديعي – حبيب اله (١۳١٢ـ١۳٧١)


درشهرستان سواد كوه ( استان مازندران ) به دنيا آمد. بديعي آهنگساز و نوازنده ويولن بود. بديعي در دانشگاه تهران در رشته زمين شناسي تحصيل كرد. استادان او لطف اله مفخم پايان (سه سال)، صبا (دو سال)، چينگوزيان ( يك سال ) بودند. بديعي براي فعاليت هنري در سال ١۳۳١ به راديو رفت و تكنواز ويولن دراركستر ارتش بود. در سال ١۳۳٢ در راديو گروه موسيقي را به راه انداخت. در سال ١۳۳٦ رهبري اركسترموسيقي راديو و باربد و نكيسا را به عهده داشت.


--------------------------------------------------------------------------------
بركشلي – مهدي (١٢٩١ـ١۳٦٦)


بركشلي، فيزيولوژيست، موسيقيدان و مدرس آكوستيك در دانشگاه تهران بود. بركشلي فيزيك را در فرانسه تحصيل كرد و موفق به اخذ درجه دكترا (PHD) فيزيك شد. بركشلي رييس هنرهاي زيباي موسيقي در سال ١۳۳٩ بود. همچنين رييس كميته بين اللملي موسيقي ايراني بود. او كتابهاي بسيار و مقالات زيادي در زمينه آكوستيك و موسيقي ايراني منتشر كرد.


--------------------------------------------------------------------------------
برومند – نور علي(١٢٨٥ـ١۳٥٥)


در تهران متولد شد و سازهاي تار، سه تار، سنتور، تنبك و عود را مي نواخت. برومند در زمينه تدريس رديف موسيقي نيز در مراكز مختلف فعاليت مي كرد. او نزد درويش خان و حبيب سماعي موسيقي را فرا گرفت. همچنين رديف موسيقي ايران را نزد اسماعيل قهرماني فرا گرفت. در حادثه اي بر اثر افتادن از روي اسب بينايي خود را از دست داد. از شاگردان او مي توان محمد رضا لطفي، حسين عليزاده، داريوش طلايي، محمد رضا شجريان، مجيد كياني و... را نام برد. او رديف موسيقي ايران را ضبط كرد كه هم اكنون يكي از مهمترين مرجع رديف هاي موسيقي ايران است. برومند چند سالي رييس دانشكده موسيقي دانشگاه تهران بود.


--------------------------------------------------------------------------------
بنان – غلامحسين (٨/١٢/١۳٦٤-١٢٩٠)


در تهران متولد شد ونزد پدر و مادرش، مرتضي ني داوود، صبا، رضا محجوبي، وزيري، عبادي و … پيانو را فرا گرفت. از شاگردانش مي توان احمد ابراهيمي، بياباني و كاوه ديلمي را نام برد. بنان در سال ١۳٢٠ فعاليت خود را در راديو آغاز كرد و در سال ١۳٢۳ اي ايران (ساخته خالقي ) را خواند. بنان حدود ۳٥٠ تصنيف ديگر نيز ضبط كرده است.


--------------------------------------------------------------------------------
بهاري – علي اصغر(١٢٧٤ـ١۳٧٤)


علي اصغر بهاري كمانچه مي نواخت و رديف نيز تدريس مي كرد. او در دانشگاه تهران و كانون حفظ و اشاعه موسيقي ايران به تدريس كمانچه و رديف موسيقي ايراني مشغول بود. اساتيدش ميرعلي خان ( پدر بزرگ ايشان)، رضاخان، اكبرخان، حسن خان ( دايي ايشان)، ركن الدين خان، رضا محجوبي ( براي ويولن) بودند. او در سال ١۳۳٢ فعاليت خود را در راديو آغاز كرد و در سال ١۳٤٦ براي ضبط صفحه در راديو فرانسه به پاريس رفت. شاگردانش: علي اكبر شكارچي، داوود گنجه اي، هادي منتظري، محمد مقدسي بودند. او در سال ١۳۳٢ به ساز كمانچه در موسيقي ايران جاني دوباره بخشيد و پس از آن به نواختن و همچنين اشاعه اين ساز مشغول شد. وي قطعات زيادي براي كمانچه ساخته است.


--------------------------------------------------------------------------------
بيگجه خاني – غلامحسين (١٢٩٧ـ١۳٦٦)


در تبريز متولد شد. پدرش ( آقا حسينقلي بيگجه خاني ) تار مي نواخت و غلام حسين نواختن تار را نزد پدرش فراگرفت. استاد او اقبال آذر ( خواننده) بود. او مدت ٢٥ سال رييس كانون هنرهاي زيباي تبريز بود. او يكي از اعضاي كانون حفظ و اشاعه موسيقي ايران نيز بود. وي كاستهاي بسياري با محمود فرنام (نوازنده دايره) و اقبال آذر ضبط كرد.


--------------------------------------------------------------------------------
بينش –تقي(١۳٠٠ـ١۳٧٥)


در مشهد به دنيا آمد. روزنامه نگار، تاريخدان موسيقي و رييس موسيقي دانشگاه تهران بود. موسيقي را نزد علي اكبر شهنازي فرا گرفت. طرحها و كتابهاي بسياري در زمينه تاريخ موسيقي نوشت و همچنين مجله خراسان را نيز منتشر كرد.
پايور – فرامرز ٢١/١١/١۳١١


در تهران متولد شد. پدرش علي پايور، نقاش بود و سه تار و سنتور نيز مي نواخت. پايور موسيقي را در مدرسه دارالفنون و همچنين زبان انگليسي را در سال ١۳٤١ در دانشگاه آكسفورد تحصيل كرد. استادانش ابوالحسن صبا (شش سال)، عبدالله دوامي، نورعلي برومند (رديف آوازي)، حسين دهلوي و مليك اصلانيان (هارموني و كنترپوان) و حسين تهراني بودند. پايور كتابهاي بسياري براي سنتور منتشر كرده كه متد آموزشي ساز سنتور از پايه تا دوره عالي و همچنين آثار خودش را در بر مي گيرد. او سرپرست گروه فرهنگ و هنر در سال ١۳٤٥ بود. پايور رديف دوامي و آهنگهاي ركن الدين خان را منتشر كرده است همچنين يكي از اساتيد موسيقي كلاسيك ايراني بود كه گروه اساتيد را سرپرستي مي كرد. از مهمترين كارهاي وي متد آموزشي و رديف براي ساز سنتور است. پايور كاست و صفحه و سي دي هاي بسياري به همراه حسين تهراني، علي اصغر بهاري، محمد اسماعيلي، هوشنگ ظريف، حسن ناهيد و ديگر موسيقي دانان ضبط كرده است. او شاگردان بسياري دارد كه در زمينه تدريس و نوازندگي فعاليت مي كنند.


--------------------------------------------------------------------------------

پرويز ياحقيپرويز صديقي پارسي ( معروف به پرويز ياحقي ) در سال 1315 شمسي در تهران خيابان صفي عليشاه تولد يافت پدر پرويز از مردان روشن فكر و تحصيل كرده زمان خود بود .

پرويز كه از كودكي دل و جانش با نوارهاي دل انگيز موسيقي آشنا شده و اعصاب ظريف و حساسش با ساز و نوا كوك شده بود هيجاني زائدالوصف براي فراگيري موسيقي از خود نشان مي داد .

روح بزرگ و پر التهاب وي آرامش را از او صلب نموده درصدد دستيابي به سازي بر آمد ، شايد آسان ترين سازي كه در ايام كودكي مي توانست در اختيار او قرار بگيرد ني لبك كوچك و ظريفي بود كه تهيه آن براي او چندان دشوار نبود .

او سعي داشت نغمات دلنشيني كه در فضاي خانه و در كلاس درس استاد به گوش مي رسيد با ساز كوچك خود اجرا نمايد .

استاد كه همشيرزاده خود را چنين شيفته و دلباخته موسيقي مي ديد و از دور و نزديك متوجه حالات او بود در انتظار فرصت مناسبي بود كه مشكلات را از سر راه وي بردارد و رضايت پدر و مادر او را براي تقديم هنرمندي بزرگ به عالم موسيقي جلب نمايد ، اين تصميم استاد روزي به مرحله عمل در آمد كه پرويز در حالي كه بيش ازهفت سال نداشت وارد كلاس موسيقي وي شده درغياب استاد ويلن را برداشته و با نگاهي عاشقانه بدان مي نگريست ، مخالفت مادر پرويز از دست زدن به ويولون استاد را به وساطت واداشته ، با لحني مشفقانه و بسيار ملايم كه در طبيعت آن استاد ارجمند بود همشيره خود را از تحكم به فرزند باز مي دارد و از همان روز مبادرت به تعليم وي مي نمايد علاقه و استعدادشگرف پرويز در فراگيري (( نت )) و ملودي هاي گوناگون موسيقي باعث حيرت استاد شد . و مي ديد كه دوره هاي رديف اول موسيقي را كه شاگردان ديگر دوران زيادي را صرف آموختن آنان مي كنند به سرعت طي كرده و در حالي كه از نظر سن و قد و قامت از همه آنان كوچكتر است در فراگيري دروس به آنها كمك مي كند.

دوره آموزش رديف هاي پنجگانه ديگر استادكه عبارت از پيش در آمدها ، چهار مضراب ها ، آهنگ هاي ضربي و دستگاههاي موسيقي ايراني بود و تا دوره عالي به انجام مي رسيد يكي از ديگري طي شد در حالي كه پرويز بيش از 11 سال از سنين عمرش نشده بود .

منزل استاد ياحقي كه در آن زمان محل اجتماع و رفت و آمد موسيقيدانان بزرگي نظير استادان : ابوالحسن صبا ، مرتضي محجوبي ، علي اكبر شهنازي ، رضا محجوبي ، حسين تهراني ، رضاقلي ظلي،مرتضي ني داود و غيره بود موقعيت خاصي براي دانشجويان موسيقي فراهم آورده بود .

پرويز از اوان كودكي و نوجواني با يكايك اين استادان از نزديك آشنا شده با سبك و سياق نوازندگي و خوانندگي آنها آشنا گرديد و مورد تشويق يكايك آنان قرار مي گرفت . از جمله استاد ابوالحسن صبا كه متوجه نبوغ و استعداد خارق العاده وي شده از استاد او خواسته بود كه چندي هم در نزد وي كار كند . پرويز با اشتياق فراوان اين پيشنهاد را پذيرفت و مدت 2 سال نيز نزد استاد صبا به فراگيري رديف هاي ايشان اشتغال داشت .

پرويز صديقي كه در اين هنگام فاميل ياحقي را زينت بخش نام خود كرده و الحق انتخاب بجا و شايسته اي هم بوده همراه با استاد خود پا به راديو مي گذارد و به عنوان نوازنده خردسال در برنامه هاي راديو قطعاتي اجرا مي كند .

پرويز همكاري اش را تا 18 سالگي با راديو ادامه داد ، در آن هنگام به دعوت داود پيرنيا آهنگي را بنام : (( اميد دل من كجايي )) با صدايي استاد غلامحسين بنان براي اجرا در برنامه (( گلها )) ساخت كه اعضاي اركستر اين برنامه ابوالحسن صبا ، حسين ياحقي ، مرتضي محجوبي ، علي تجويدي ، حبيب الله بديعي ، مير نقيبي ، زرين پنجه ، حسين تهراني ، وزيري تبار و پرويز ياحقي بودند . همانطور كه از اسامي اعضاي اين اركستر پيداست انها از نوابغ موسيقي ملي ايران بودند و اين موفقيتي بي نظير براي جوان هجده ساله يي مثل پرويز ياحقي بود و همين امر موجب تشويق و دلگرمي او شده ، نهال پر برگ و بار استعداد او هر روز از روز قبل شكوفا تر مي شد .

پرويز ياحقي رفته رفته ، آهنگساز و تكنوازي پر قريحه و خلاق شده بود كه در كار تكنوازي ويولون ، تلفيقي از تكنيك قوي و لطافت و ظرافت خاص و بديعي را ارائه مي داد به طوري كه نواختن ويولون را در حال و هواي موسيقي اصيل ايران به اوج كمال خود رساند.

............................................................................................................
پريسا ( فاطمه واعظي) ١۳۳٠


در تهران متولد شد. در زمينه آواز فعاليت مي كند. پريسا مدتي استاد آواز بانوان در مركز حفظ و اشاعه موسيقي ايران بود. اساتيد او عبداله دوامي و محمود كريمي ( به مدت يازده سال در كنسرواتوار موسيقي) بودند. او كاستهاي بسياري به همراه گروه عارف و شيدا ضبط كرده است كه مي توان به كنسرت هايي به همراه حسين عليزاده، پرويزمشكاتيان و داريوش طلايي اشاره كرد.


--------------------------------------------------------------------------------

تاج اصفهاني – جلال (٧/٩/١۳٦٠-١٢٨٢)


در اصفهان به دنيا آمد. تاج خواننده و شاعر بود. پدرش شيخ اسماعيل تاج الواعظين منيري بود. اساتيد تاج: پدرش، سيدعبدالرحيم، نايب اسداله، ميرزاحسن سعادت ساز (خضوعي)، حاج عندليب و حاج شاطر حاجي بودند. از دوستان جلال تاج اصفهاني مي توان به ابوالحسن صبا، مرتضي محجوبي، ارسلان درگاهي، حسن كسائي، علي اكبر شهنازي، جليل شهناز، علي تجويدي و حسين ياحقي اشاره كرد. از شاگردانش مي توان عليرضا افتخاري، علي اصغر شاه زيدي و مرتضي شريف را نام برد. او صفحه و كاستهاي بسياري با حسن كسائي، جليل شهناز و مرتضي محجوبي ضبط كرده است. همچنين كنسرتهايي نيز با علي اكبر شهنازي و ارسلان درگاهي اجرا كرده است.


--------------------------------------------------------------------------------
تهراني – حسين (٧/١٢/١۳٥٢-١٢٩٠)


در تهران به دنيا آمد. تهراني تنبك مي نواخت. در فعاليت ها و كارهايش تكنيكهاي بسياري در ساز تنبك پايه گذاري كرد. حسين تهراني براي تنبك متد آموزشي تدوين كرد كه در قديم وجود نداشت. او يكي از اساتيد مركز حفظ و اشاعه موسيقي ايران بود. اساتيدش حسين اسماعيل زاده، رضا روانبخش، مهدي قياسي، كنگرلو، روح اله خالقي ( ريتم خواني)، ابوالحسن صبا ( تكنيكهاي تنبك) بودند. در ادامه فعاليت هنري خود به راديو رفت و در اركستر راديو به نواختن تنبك مشغول شد. او در مدرسه موسيقي وزيري نيز تنبك درس مي داد. از شاگردانش مي توان محمد اسماعيلي، هوشنگ ظريف، مهرورزان و جمشيد شميراني را نام برد. او براي اجراي كنسرت با گروه حسين دهلوي به كشورهاي ديگر رفت. همچنين كنسرتهايي با فرامرز پايور نيز اجرا كرده است.


--------------------------------------------------------------------------------
تجويدي – علي (١٥/٨/١٢٩٨)


در تهران متولد شد. تجويدي نوازنده ويولن و آهنگساز مي باشد. پدرش هادي خان تجويدي بود. اساتيدش ظهيرالديني (فلوت)، سپهري ، حسين ياحقي (٢ سال)، ابوالحسن صبا (٨ سال)، هوشنگ استوار (هارموني و اركستراسيون)، اسماعيل قهرماني، ركن الدين مختاري، موسي معروفي و محمد ايراني مجرد بودند. او كاستها و سي دي هاي بسياري ضبط كرده و كنسرتهاي بسياري را در ايران و كشورهاي ديگر اجرا كرده است. تجويدي عضو جامعه آهنگسازان جهان است. او رديف موسيقي را براي ويولن تنظيم و كتابهاي بسياري براي موسيقي ايراني منتشر كرده است


--------------------------------------------------------------------------------
تهماسبي – ارشد (٢٨/١٠/١۳۳٦)


در شهر اليگودرز، در استان لرستان به دنيا آمد. دوران كودكي و تحصيل را در سنندج، همدان و تهران گذراند. اولين اساتيد او در ساز تار، كاظم لباسي و سياوش ديهيمي بودند. پدرش از دوستان محمدرضا لطفي بود و ارشد مقدمات موسيقي را نزد محمدرضا لطفي فرا گرفت. او براي ادامه موسيقي به تهران رفت. وي در مركز حفظ و اشاعه موسيقي ايران در كلاسهاي لطفي و هوشنگ ظريف شركت مي كرد. تهماسبي در سال ١۳٥٨ وارد دانشگاه موسيقي تهران شد ولي بعد از يك سال دانشگاه را ترك كرد. وي در سال ١۳٦٠ عضو گروه چاووش شد. او درچاووش با حسين عليزاده، محمدرضا لطفي و پرويز مشكاتيان همكاري كرد و آهنگهاي بسياري با آنها در كانون چاووش ضبط كرده است. استاد ديگر او حسين عليزاده بود. ارشد در سال ١۳٦٠ كلاسهاي آموزش تار و سه تار تشكيل داد. او موسيقي را به افراد بسياري تعليم داد. وي با حسين عليزاده در زمينه همنوازي در بسياري از كارها همكاري كرده و كنسرتهاي بسياري اجرا كرده است. ارشد تهماسبي و حسين عليزاده اولين موسيقيدانهاي ايراني هستند كه دونوازي تار اجرا كردند. وي با عليزاده در كاستهاي شورانگيز، راز و نياز، صبحگاهي، دلشدگان و همنوايي همكاري كرده است و همچنين كنسرتهاي بسياري با عليزاده در اروپا و امريكا اجرا كرده است. او با حسين عليزاده در انتشار كتاب، چهل قطعه براي تار و سه تار، همكاري كرد. ارشد تهماسبي كتابهاي بسياري براي موسيقي ايراني منتشر كرده است و كاستها و سي دي هاي بسياري نيز در اين زمينه ضبط كرده است: رديف آوازي (موسيقي سنتي ايراني مربوط به رديف آوازي محمود كريمي در ٥ كاست)، قطعات درويش خان (يك كاست و يك سي دي )، قطعات ركن الدين مختاري (يك كاست و يك سي دي) ، آهنگهاي عارف قزويني، سه چهار مضراب (از ساخته هاي خودش است)، برنامه دشتي (يك كتاب از موسي معروفي)، پنجه دشتي (تصنيف هاي عارف و قطعات ابوالحسن صبا، يك كاست و يك سي دي)، صد رنگ رنگ (صد رنگ از موسيقي ايران، ٤ كاست و يك سي دي)، دلدار (از ساخته هاي خودش است، يك كاست و يك سي دي)، عشق ماند (از ساخته هاي خودش). مهمترين فعاليت وي در سال هاي اخير، ايجاد مركزي براي معرفي ساز تار بود، به نام جايگاه تار. در اين مركز سازهاي قديمي، وسايل شخصي اساتيد تارنواز، مضراب هاي تارنوازان قديم، اسناد تاريخي موسيقي ايران و... موجود است.


--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
حسام السلطنه مراد – جهانگير ( ١٢٦۰-١٣۴۰)


ويولن، پيانو و سه تار مي نواخت وآهنگساز بود. استادش تاج دانشور بود كه مطالب بسياري از وي آموخت. دوستان و همراهانش عارف، حسين طاهرزاده، سيد عزيز ملك، درويش خان و غلامرضا بودند. همچنين محمد تاج بهار (شاعر) نيز از دوستان او بود. حسام السلطنه دستگاه ضبط صوتي داشت كه در كارش بسيار به وي ياري رساند و آهنگهاي او و آواز طاهرزاده ضبط شده است. او آهنگهاي بسياري ساخته است.


--------------------------------------------------------------------------------
حنانه – مرتضي (١٣۰١-١٣٦٨)


در تهران متولد شد. نوازنده هورن و آهنگساز بود و در ضمن رهبري اركستر سمفوني تهران را به عهده داشت. در مدرسه عالي موسيقي تحصيل كرده بود و به همراه پرويز محمود، اركستر سمفونيك تهران را در سال هزار و سيصد و بيست و يك تشكيل داد. در سال هزار و سيصد و سي و دو براي تحصيل موسيقي در بيستر و كاردوچي در مؤسسه موسيقي واتيكان مدت پنج سال به ايتاليا رفت. حنانه پس از بازگشت به ايران در هزار و سيصد و چهل و دو اركستر فارابي را تشكيل داد و با فريدون ناصري و شيرواني شروع به كار كرد. وي آهنگهاي بسياري براي اركستر و فيلم ساخته است كه از مهمترين كارهايش در زمينه موسيقي فيلم، تنظيم و ساخت موسيقي براي سريال هزار دستان بود. او همچنين كتابهاي بسياري براي موسيقي ايراني نوشته است، همانند گام هاي گمشده كه در آن تئوري جديدي براي موسيقي ايراني ارائه داده است.


--------------------------------------------------------------------------------
دماوندي – جناب


در زمان مظفرالدين شاه زندگي مي كرد. جناب دماوندي خواننده واستادش جعفر ابراهيمي بود. وي يك صفحه به همراه حسينقلي فراهاني ( نوازنده تار) و همچنين صفحه اي به همراه علي اكبر خان فراهاني ( تار) و صفحه اي نيز به همراه علي اكبر خان شهنازي دارد. ( شهنازي در آن زمان١٤ سال داشت)


--------------------------------------------------------------------------------
درگاهي –اميرارسلان خان


نوازنده سه تار بود و نواختن تار را نيز نزد درويش خان فرا گرفت. اساتيدش درويش خان و مرتضي ني داوود بودند. درگاهي با ظلي، تاج اصفهاني، قمرالملوك وزيري ( همگي خواننده بودند) براي اجراي برنامه همكاري نزديكي داشت. او صفحات بسياري با قمر و تاج در سال ١۳٠٧ ضبط كرد. درگاهي تصنيفهاي زيادي از اميرجاهد ( تار ) اجرا كرد.


--------------------------------------------------------------------------------
دوامي – عبداله (١٢٧٠- ٦/١١/١۳٥٩)


در تفرش (استان مركزي) به دنيا آمد. دوامي رديف آوازي تدريس مي كرد و تصانيف بسياري از موسيقي كلاسيك ايران مي دانست. اساتيدش علي خان نايب السلطنه ( علي خان حنجره دريده)، عين الدوله ( تنبك )، آقا حسينقلي فراهاني، ميرزا عبداله فراهاني، حسين خان اسماعيل زاده ( رديف دان صفحه و نوازنده كمانچه)، درويش خان، مالك ذاكرين و سماع حضور بودند. در سال ١۳۳٤ براي فعاليت وارد راديو و تلويزيون شد و يكي از اعضاي كانون حفظ و اشاعه موسيقي ايراني بود. شاگردان او محمود كريمي، فرامرز پايور، حسين عليزاده، محمد رضا لطفي، محمد رضا شجريان، داريوش طلايي، فاطمه واعظي ( پريسا)، فاخره صبا، پرويز مشكاتيان، مجيد كياني، محمد حيدري و … بودند. وي براي ضبط صفحه به همراه درويش خان به تفليس سفر كرده بود. دوامي رديف آوازي دارد كه رديفش را به همراه تار محمد رضا لطفي اجرا كرده است. فرامرز پايور دركتاب رديف دوامي، تصنيفها و رديف آوازيش را منتشر كرد. او به مدت ٧ سال در اداره پست نيز كار مي كرد.


--------------------------------------------------------------------------------
دهلوي – حسين (١۳٠٦)


در تهران متولد شد. پدرش معزالدين امامي بود. اساتيدش ابوالحسن صبا، حسين ناصحي، هيمونت تايبر{(Himont Tiber) اتريشي} كريستين ديويد (نماينده رييس دانشگاه وين در دانشگاه تهران ) بودند. دهلوي آهنگسازي را در هنرستان موسيقي فرا گرفت. بعد از ابوالحسن صبا او رهبر اركستر صبا بود. حسين دهلوي رييس هنرستان موسيقي تهران ( سالهاي ١۳٤١ـ١۳٥٠ ) بود. حسين دهلوي تصانيف بسياري براي موسيقي ايراني ساخته، كاستهاي بسياري ضبط و همچنين كنسرتهاي بسياري نيز اجرا كرده است. دهلوي اركستر سازهاي مضرابي ايراني را براي نخستين بار در ايران تشكيل داد. او كتابهاي بسياري منتشر كرده است و از ميان آنان مي توان به اين كتاب ها اشاره كرد: كتابي براي تلفيق شعر و موسيقي و همچنبن يك كتاب براي آموزش ريتم.


--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
روح افزا – سليمان


او در تهران متولد شد. او نوازنده تار و كمانچه بود او رديف موسيقي ايراني نيز ميدانست. او يكي از اعضا گروه موسيقي ملي ايراني بود. وي رديف موسي معروفي را با تار ضبط كرده است. او در دوره خود نوازنده ماهري بود. استادش موسي معروفي بود.


--------------------------------------------------------------------------------
رجبي – بهمن ( ش 1318 ) ( م 1939 )


او در تهران متولد شد. وي نوازنده تنبك است. استادش امير ناصر افتتاح بود. او يكي از بهترين نوازندگان تنبك در موسيقي ايران مي باشد. وي تكنيكهاي بسياري در نوازندگي تنبك ابداع كرده است. وي كتاب شيوه تنبك نوازي را نيز منتشر كرده است. او كاستهاي بسياري ضبط كرده است و در كنسرتهاي بسياري نيز شركت داشته است. از كارهاي برجسته او سه نوازي تنبك و اركستر درقطعه سواران دشت اميد اثر حسين عليزاده كه در سال 1356 اجرا شده بود، ميباشد.


--------------------------------------------------------------------------------
روشن روان – كامبيز (19/3/1328 ش) (1948 م)


او در تهران متولد شد. او نوازنده فلوت ، و آهنگساز نيز مي باشد. در زمينه موسيقي فيلم نيز فعاليت دارد. او در دانشگاه موسيقي تهران تحصيل كرده است. همچنين او براي ادامه تحصيل به دانشگاه U.S.C (جنوب كاليفرنيا) نيز رفته است. او آهنگهاي بسياري نيز تا كنون براي فيلم ساخته است. او براي تلويزيون آهنگهاي بسياري ساخته است.


--------------------------------------------------------------------------------

زرين پنجه - نصراله ١۳٦٠/٩/٢٥ـ١٢٨٥


نوازنده تار، سه تار، بربت (عود) و ترومپت. زرين پنجه موسيقي را در مدرسه موسيقي نظامي فرا گرفت. اساتيدش ميرزا ربيع (برادر درويش خان براي تار)، حسين هنگ آفرين و موسي معروفي بودند. او در مركز حفظ و اشاعه موسيقي ايران تار تدريس مي كرد. همچنين در راديو فعاليت مي كرد و كنسرتهاي زيادي را نيز در راديو اجرا كرد. وي آهنگهاي بسياري ساخته است (٥٠ آهنگ). زرين پنجه رديف موسيقي ايراني را با تار اجرا و ضبط كرده و روح اله خالقي نيز آن را تجزيه و تحليل كرده است (در ١٩ كاست).


--------------------------------------------------------------------------------


سالار معزز – غلامرضا (١٢٤٠ـ١۳١٤)


در تهران به دنيا آمد. سالار معزز اولين كسي بود كه موسيقي نظامي را در ايران به صورت قانونمند و با اصول موسيقي نظامي اروپا تطبيق داد. او سلفژ درس مي داد و در مدرسه موسيقي دارالفنون پيانو و سازهاي بادي چوبي و بادي برنجي در اركستر و همچنين براي تدريس فعاليت مي كرد. وي شاگردان بسياري داشت و كتابهاي بسياري را ترجمه كرده است كه مي توان به اين كتاب ها اشاره كرد: سازشناسي موسيقي نظامي، هارموني و سازشناسي. او در شهر لايپزيگ آلمان دستگاه ماهور را منتشر كرد. همچنين آهنگهاي بسياري را ساخته و تنظيم كرده است.


--------------------------------------------------------------------------------
سماع حضور – حبيب (١٢۳١ـ١٢٩٦)


در تهران متولد شد. پدرش غلامحسين ( آقا جان سنتوري) و مادرش كوكب بود. پدرش هم سنتور مي نواخت. اساتيدش آقا جان سنتوري (پدرش) و محمدخان سرورالملك بودند. از شاگردانش ميتوان حبيب سماعي (پسرش) و خواهرش زيور سلطان، محمد تقي نسقچي باشي، حاجي خان عين الدوله و آقاجان دوم را نام برد. سماع حضور دو صفحه به همراه سرور الملك ضبط كرده است.


--------------------------------------------------------------------------------
حبيب سماعي (١٢٨٠/٤/٢٠ـ١۳٢٥/٤/٢٠)


در تهران به دنيا آمد. پدرش سماع حضور، از نوازندگان و موسيقي دانان دوره قاجار و از رديف دانان آن زمان بود، كه حبيب نزد وي مقدمات موسيقي و آموزش تكميلي موسيقي را فرا گرفت. او نيز بسان پدرش ساز سنتور را به عنوان ساز تخصصي انتخاب كرد، ولي با آشنايي كه به ساز تنبك داشت، پدرش را با تنبك همراهي مي كرد. از شاگردانش مي توان به اين نام ها اشاره كرد: نور علي برومند، مهدي ناظمي، قباد ظفر، مرتضي عبدالرسولي. حبيب سماعي چندين صفحه موسيقي ضبط كرده است.


--------------------------------------------------------------------------------
سپانلو – سليمان (در گذشت: ١۳٤٠/١/٢٥)


در اواخر دوره قاجار و اوايل دوره پهلوي زندگي مي كرد. وي نوازنده تار و ويولن بود. سپانلو موسيقي را در مدرسه موسيقي وزيري آموخت. وي به همراه روح اله خالقي كانون حفظ و اشاعه موسيقي ايران را در سال ١۳٢٤ تاسيس كرد.


--------------------------------------------------------------------------------
سپنتا – ساسان (١۳١۳/٥/٢٢)


در تهران متولد شد. متخصص آكوستيك است، پدرش عبدالحسين سپنتا ( اولين كارگردان سينما در ايران) بود. اساتيد او ابوالحسن صبا، روح اله خالقي، علينقي وزيري و محمود تاجبخش بودند. سپنتا در سال ١۳۳٦ با مجله موسيقي همكاري مي كرد. او كتابهاي بسياري در زمينه موسيقي ايراني، آكوستيك، تاريخچه موسيقي و سازشناسي و بسياري صفحه و كتاب در زمينه موسيقي قديمي ايران منتشر كرده است.


--------------------------------------------------------------------------------
سنتور خان – محمد حسن ( ؟ )


در دوره قاجار زندگي مي كرد. وي قديمي ترين نوازنده سنتور در موسيقي ايراني مي باشد. او نوازنده شاه ( محمد شاه قاجار) بود. (زماني كه شاه بيمار بود او سنتور مينواخت و از ساز زدنش داستان هاي بسيار وجود دارد).


--------------------------------------------------------------------------------
ساكت - كيوان (١۴/۴/١۳۴٠)


در شهر مشهد به دنيا آمد. نوازندگي تار را نزد حميد متبسم آغاز كرد. به دليل علاقه اي كه به سبك نوازندگي علي نقي وزيري داشت، پيگير آن شيوه شد و با اجراي كارهاي وزيري در راه تثبيت اين سبك، گام برداشت. كتاب هاي آموزش مقدماتي براي سازهاي تار و سه تار را نيز عرضه كرد. قطعاتي براي تار و سه تار، ده تمرين، كاست هاي اي وطن و... از ديگر كارهاي وي است. ساكت زماني به عنوان نوازنده تار، عضو گروه عارف به سرپرستي پرويز مشكاتيان بود و اجراهاي زيادي نيز با اين گروه داشت. هم اكنون گروه وزيري را سرپرستي مي كند كه از جواناني تشكيل شده كه به اجراي كارهاي وي مي پردازند. آدرس وب سايت: www.kayvansaket.com


--------------------------------------------------------------------------------

شيدا - علي اكبر (١٢٨۵– ١٢٢٢)


در شهر طالقان دراستان مركزي به دنيا آمد. شيدا شاعر و آهنگساز و نوازنده سه تار بود. وي يكي از بزرگترين اساتيد موسيقي در زمينه ساخت تصنيف است. شيدا آهنگهاي بسياري براي موسيقي كلاسيك ايران ساخته است. خوانندگان و آهنگسازان بسياري آهنگهاي او را ضبط كردند. شيدا بهمراه عارف از بزرگترين تصنيف سازان موسيقي ايران بود.


--------------------------------------------------------------------------------
شهردار- حبيب اله مشير همايون (١٢/١٣٤٨ -١٢٦٤)


در تهران متولد شد. پدرش نصراله خان سپهسالار بود. وي نوازنده پيانو بود كه موسيقي ايراني را با ساز پيانو مي نواخت. اساتيد او آقابزرگ( رئيس موسيقي نظامي)، ميرزا حسينقلي فراهاني، حسين اسماعيل زاده و محمد صادق خان سرور الملك بودند. او براي ضبط صفحه بهمراه درويش خان به لندن رفت. وي صفحه هاي بسياري به همراه درويش خان، ظلي، فرح انگيز و طاهرزاده دارد.


--------------------------------------------------------------------------------
شهنازي - علي اكبر (١٢۷٦-١٣٦٢)


علي اكبر شهنازي، فرزند حسينقلي فراهاني، نوازنده تار در تهران به دنيا آمد. از چهارده سالگي به ضبط صفحه به همراه پدرش مبادرت ورزيد. وي از نوازندگاني است كه در تار نوازي ايران سبك و روش خاص خود را دارد و راوي شيوه و سبك پدرش بود. شهنازي كلاس آموزش تار را در تهران داير كرد كه در آن شاگردان زيادي تربيت كرد. از شاگردان وي مي توان به اين افراد اشاره كرد: محمد رضا لطفي، حسين عليزاده، داريوش طلايي، داريوش پيرنياكان، رضا وهداني، محسن نفر، حبيب اله صالحي و .... وي صفحات زيادي را در ايران و خارج از ايران ضبط كرده است و همچنين در راديو و تلويزيون ايران برنامه هاي زيادي را اجرا كرده بود. رديف سازي وي كه به گفته خودش به رديف دوره عالي شهرت دارد، از دريافت هاي شخصي وي از رديف سازي حسينقلي فراهاني است كه با ترتيبي خاص و ساخت قطعات سازي از وي به جا مانده است.


--------------------------------------------------------------------------------
شجريان - محمد رضا (١/٦/١٣١٩)


در مشهد به دنيا آمد. از كودكي و تحت تعليم پدرش به فراگيري آواز مشغول شد. موسيقي را نزد اساتيد بزرگ موسيقي ايران به كمال رساند. اساتيدش اسماعيل مهرتاش، احمد عبادي، عبداله دوامي، محمود كريمي و... بودند. سنتور را نيز نزد فرامرز پايور آموخت. كنسرت هاي زيادي از شجريان به يادگار مانده كه از مهمترين آنها مي توان از كنسرت راست پنجگاه به همراه محمد رضا لطفي و ناصر فرهنگفر ياد كرد. از كارهاي ديگرش، همكاري با گروه هاي عارف و شيدا و همچنين چاووش بود كه آثاري به يادماندني موسيقي ايران را شامل مي شوند. پس از آن با اجراي كنسرت هاي بسيار به همراه اساتيد ديگر به شناساندن موسيقي ايران در جهان، كارهاي بسياري انجام داد كه هنوز هم ادامه دارد. جايزه پيكاسو كه هر پنج سال به بزرگترين هنرمندي كه در جهت شناساندن فرهنگ و هنر كشور مي كوشد اهدا مي شود را دريافت كرد. قبل از وي اين جايزه را نصرت فاتح عليخان از پاكستان دريافت كرده بود. به همراه مشكاتيان، لطفي، عليزاده، موسوي، پيرنياكان، كسايي و ديگر استيد كارهاي بسياري ضبط كرده است. هم اكنون نيز به اجراي كنسرت به همراه حسين عليزاده و كيهان كلهر مشغول است.


--------------------------------------------------------------------------------
شريف – فرهنگ ( ١٣١٢)


در شهرستان آمل در استان مازندران به دنيا آمد. فرهنگ شريف نوازنده تار است و يكي از بداهه نوازان موسيقي ايراني كه سابقه اي طولاني در اين امر دارد. اساتيدش علي اكبر شهنازي و عبدالحسين شهنازي بودند ولي روش او از اساتيدش متفاوت است. او در گروه اركستر گلها در راديو تار مي نواخت و كارهاي بسياري را نيز ضبط كردا است. او كاستهاي بسياري ضبط كرده است و كنسرتهاي بسياري در ايران و كشورهاي ديگر اجرا كرده است.


--------------------------------------------------------------------------------
شهناز – جليل ( ١٣٠٠)


در اصفهان متولد شد. شهناز نوازنده تار است و همچنين ويولن، سنتور و تنبك نيز مي نوازد. اساتيدش پدرش (شعبان خان كه او سنتور مي نواخت) و برادرش ( حسين كه نوازنده تار بود) و غلامرضا سارنگ ( او كمانچه مي نواخت) بودند. جليل و پدرش با تاج اصفهاني نيز كارهايي انجام داده است. او به همراه اساتيد موسيقي ايراني حسين تهراني، فرامرز پايور، علي اصغر بهاري، محمد اسماعيلي، حسن ناهيد و هوشنگ ظريف در گروه اساتيد موسيقي ايران سازمي نواخت. كاستهاي بسياري ضبط كرده است و همچنين وي در راديو آهنگهاي بسياري ضبط كرده است. او در گروه اركستر گلها نيز تار مي نواخت.


--------------------------------------------------------------------------------
مسعود شعاري (٢٢/١٠/١۳٤٠)


مسعود شعاري در سال هزار و سيصد و چهل در تهران به دنيا آمد. آموزش موسيقي را از سيزده سالگي با ساز سنتور آغاز كرد. در ادامه ساز تار را نزد ارشد تهماسبي، محمد رضا لطفي، و سه تار را نزد حسين عليزاده آموزش ديد و سه تار را به عنوان ساز تخصصي برگزيد. براي آشنايي بيشتر با شيوه هاي مختلف موسيقي و شيوه هاي اجرايي از محضر علي اصغر بهاري و مهدي كماليان نيز بهره جست. وي كنسرت هاي بسياري در ايران و خارج از ايران اجرا كرده كه تجربياتي نيز از تلفيق موسيقي ايران و ديگر مناطق به دست آورده. مانند كاست «انتظار» كه همنوازي سه تار و طابلا و كاست « سير» كه اجراي سه تار به همراه موسيقي الكترونيك و اركستر زهي است. وي هم اكنون مدرس سه تار در دانشكده موسيقي دانشگاه آزاد است.


--------------------------------------------------------------------------------


صبا – ابوالحسن (٢٩/٩/١٣٣٦-١٢٨١)


در تهران متولد شد. صبا يكي از بزرگترين اساتيد موسيقي كلاسيك ايراني در قرن حاضر مي باشد. پدرش ابوالقاسم كمال السلطنه دكتر و هنرپيشه بود(وي سه تار نيز مي نواخت). او اغلب سازهاي موسيقي ايراني را مي نواخت. همچنين شاعر و آهنگساز نيز بود. اساتيدش، پدرش (سه تار)، ميرزا عبداله فراهاني (سه تار)، درويش خان (تار و سه تار)، علي اكبر شاهي (سنتور)، حاجي خان (تنبك)، حسين اسماعيل زاده (كمانچه)، اكبر خان (فلوت) و حسين هنگ آفرين (ويولن) بودند. صبا موسيقي ايراني را در مدرسه موسيقي وزيري آموخت. از شاگردانش مي توان حسن كسائي، فرامرز پايور، مهدي خالدي، علي تجويدي، حبيب اله بديعي، داريوش صفوت، محمد بهارلو، لطف اله مفخم پايان، حسين تهراني، همايون خرم و تقي تفضلي را نام برد.


--------------------------------------------------------------------------------
صالحي ـ حبيب اله (١٢٩۵-١٣۵٨)


در شهر شاهرود در استان سمنان به دنيا آمد. صالحي نوازنده تار و آهنگساز بود. اساتيد او علي اكبر شهنازي، موسي معروفي و ابوالحسن صبا بودند. وي موسيقي را در دانشگاه موسيقي تهران تحصيل كرد. حبيب اله صالحي در گروههاي گلها، مفتاح، سماعي و فخرالدين ساز مي زد. او آهنگهاي بسياري (دويست و پنجاه آهنگ) ساخته است. وي رديف شهنازي را نيز منتشر كرده است.


--------------------------------------------------------------------------------
صفوت – داريوش (١٣٠۷)


در تهران به دنيا آمد. سه تار و سنتور مي نوازد و بر موسيقي كلاسيك ايران (رديف) نيز تسلط دارد. پدرش علي اصغر صفوت (وي سه تار مي نواخت) بود. او موسيقي را نزد ابوالحسن صبا (ده سال) و محمد ايراني مجرد (چهار سال) فرا گرفت. از بهترين شاگردان او مي توان حسين عليزاده، داريوش طلايي، پرويز مشكاتيان، مجيد كياني و رضا شفيعيان را نام برد. وي مدير گروه موسيقي دانشگاه موسيقي تهران نيز بود. كاستي به همراه محمود كريمي (خواننده) و سه تار و سنتور دارد. وي كتابهاي بسياري منتشر كرده است.


--------------------------------------------------------------------------------

ضرابي – ملوك (ملوك كاشاني)


او خواننده بود. پدربزرگ او جعفر بلبل بود. اساتيد او اقبال آذر، حسين طاهرزاده (دو سال)، حاجي خان ضربگير (يك سال براي تنبك) بودند. او در راديو مي خواند و ساز مي زد. او با مين باشيان به راديو رفت و با گروه باربد و مؤسسه تئاتر همكاري مي كرد. او كنسرتهاي بسياري را در راديو با حسين ياحقي، مرتضي محجوبي، حبيب سماعي و ابوالحسن صبا اجرا كرده است.ظلي - رضا قلي ميرزا (٢٣/١١/١٣٢۴-١٢٨٥)


او در تهران متولد شد. وي خواننده بود و به موسيقي كلاسيك ايراني ( رديف) آشنايي داشت. پدرش احمد ميرزا ظلي بود. اساتيدش اقبال آذر و عارف قزويني بودند. او صفحه اي به همراه ارسلان درگاهي ( سه تار)، ابوالحسن صبا ( ويولن) و مشيرهمايون شهردار ( پيانو) ضبط كرده است.


--------------------------------------------------------------------------------
ظريف - هوشنگ (١٦/٩/١٣١٧)


در تهران به دنيا آمد. هوشنگ ظريف نوازنده و مدرس ساز تار است. موسيقي را در هنرستان موسيقي تهران آغاز كرد و در همان هنرستان مشغول تدريس شد. اساتيدش موسي معروفي، علي اكبر شهنازي و حسين تهراني بودند. او به همراه گروه اساتيد موسيقي ايران كنسرت هاي بسياري در ايران و ديگر كشورها اجرا كرده است. اجراي رديف ميرزا عبداله، همكاري در تهيه كتاب هاي آموزش تنبك حسين تهراني، رديف آوازي محمود كريمي، رديف نوا و راست پنجگاه علي اكبر شهنازي، آلبوم آموزشي كتاب اول و دوم تار و سه تار و ديگر موارد را مي توان از كارهاي وي نام برد.


--------------------------------------------------------------------------------
ابوالقاسم عارف قزوينى (١٢٥٩ـ١۳١٢)


در قزوين متولد شد. پدرش هادى وكيلى بود. او موسيقيدان، خواننده، شاعر و مسلط به رديف موسيقي ايران بود. عارف بيوگرافيش را در يك كتاب نوشته است كه اشعار تصنيف هايش را نيز مي توان در اين كتاب يافت. اساتيدش صادق خرازى و ميرزا حسن واعظ بودند. تصنيف هاى او توسط قمرالملوك وزيرى و مرتضى نى داوود و ديگران اجرا شده و همچنان اجرا مي شوند. تصنيف هاي عارف اغلب سياسي، اجتماعي هستند كه با اشعار و ملودي هاي بسيار زيبا كه ساخته خودش بود، وي را در زمره بهترين سازندگان تصنيف در موسيقي ايران قرار مي دهد و مي توان گفت تصنيفهاى او به يادماندنى ترين تصنيفها در موسيقى كلاسيك ايرانى هستند. تصنيفهاى او توسط درويش خان در تفليس هم اجرا شد. او بسيار مرد آزاديخواهى بود و اين خصلت در اشعارش هويداست. عارف در طول فعاليتش در زمينه ساخت تصنيف، بيست و نه تصنيف ساخت. عارف در اواخر عمرش با تعدادي از موسيقي دان هاي ايران اختلاف عقيده پيدا كرد كه درويش خان و علي نقي وزيري از جمله اين افراد بودند. او نامه اى به علينقى وزيرى نوشت و در آن نامه به شدت از وي انتقاد كرد. تصنيف هاي عارف در بسيارى از كتابها نوشته شده است، از جمله كتاب تصنيف هاي عارف، نوشته ارشد تهماسبي و بخش تصانيف كتاب رديف آوازي دوامي به روايت فرامرز پايور.


--------------------------------------------------------------------------------
عبادي - احمد ( ١٢٨٥ـ١۳٧١)


در تهران متولد شد. پدرش ميرزا عبداله فراهاني نوازنده تار و سه تار و رديف دان بزرگ موسيقي ايران بود. عبادي سه تار مي نواخت و رديف موسيقي ايران و همچنين بسياري از تصنيف هاي قديمي را مي دانست. عبادي شيوه اي در سه تار نوازي بوجود آورد كه طرفداران بسيار زيادي دارد. همچنين شاگردان بسياري تربيت كرد. از جمله كارهايي كه عبادي براي ساز سه تار انجام داده، ابداع كوك هاي مختلف براي سه تار است. او در راديو نيز فعاليت مي كرد و صفحه ها و كاستهاي بسياري ضبط كرد كه همه آنها آثار با ارزش موسيقي ايران هستند.


--------------------------------------------------------------------------------
عليزاده - حسين (١/٦/١٣٣٠)


در تهران متولد شد. پس از پايان تحصيلات در هنرستان موسيقي به دانشگاه موسيقي راه يافت و از اساتيد برجسته موسيقي آن زمان بهره برد و در دو رشته نوازندگي و آهنگسازي فارغ التحصيل شد. همزمان با تحصيل در دانشگاه نزد اساتيد موسيقي ايران به آموزش موسيقي مشغول بود. اساتيدش هوشنگ ظريف، علي اكبر شهنازي، احمد عبادي، نورعلي برومند، محمود كريمي، عبد اله دوامي، يوسف فروتن و سعيد هرمزي بودند. در اين زمان در اركستر ملي ايران به رهبري حسين دهلوي به عنوان نوازنده تار عضويت داشت. اجراي كنسرت در ايران و خارج از ايران، عضويت در راديو، همكاري با كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان، اجراي تكنوازي هاي بسيار و... همگي از فعاليت هاي اين دوره عليزاده بودند. گروه عارف را با همياري تعدادي از هم دانشگاهيان و موسيقي دانان جوان آن زمان راه اندازي كرد و با همكاري با گروه شيدا در بازآفريني و بازخواني آثار موسيقي ايران كارهاي بسياري انجام دادند. با راه اندازي گروه چاووش، آثار تاريخي موسيقي كشورمان اجرا شد كه در ساخت و اجراي اين آثار عليزاده سهم عمده اي داشت. سرپرستي و آهنگسازي چاووش در تعدادي از اين كارها بر عهده عليزاده بود. پس از انقلاب به منظور تحصيل و تدريس به آلمان رفت و به عنوان تز دوره آهنگسازي قطعه عصيان را ساخت. با برگشت به ايران در سال شصت و هفت به اجراي شورانگيز و تركمن پرداخت كه دريچه اي جديد به روي موسيقي ايران گشود. تكنوازي ها و همنوازي هاي وي با ارشد تهماسبي، اجراهاي بسيار در ايران و خارج از ايران، ضبط آثار، اجراي رديف ميرزاعبداله فراهاني، تدوين كتاب هاي ده قطعه براي تار كه آثارش را ارائه كرده، كتاب هاي آموزشي، كاست هاي آموزشي، تدريس تار و سه تار، كار بر روي مقام ابداعيش و اجراي كنسرت هاي داد و بيداد و ...، ساخت موسيقي فيلم كه جملگي برنده جوايزي شدند، همگي عليزاده را به عنوان پركارترين و همچنين موسيقي دان پيشرو در موسيقي ايران مطرح كرده است. كارهاي فعلي وي، اجراي كنسرت در كشورهاي مختلف به همراه محمد رضا شجريان و كيهان كلهر است.


--------------------------------------------------------------------------------

فراهاني – آقا علي اكبر ( ١٢۴٢ )
در عهد قاجار در تهران متولد شد. نام پدرش شاه ولي بود.آقا علي اكبر سرسلسله خاندان موسيقيدانان و مرد نخست موسيقي ايراني در دو قرن اخير بطوريكه از مدارك پيداست بود. وي تار مي نواخت و رديف موسيقي تدريس مي كرد. پسرانش ميرزاعبداله ، ميرزا حسينقلي و ميرزا حسن ( او در جواني فوت كرد) نيز از بزرگان موسيقي ايران بودند. كنت دو گوبينو (فرانسوي ) مي گويد: او بزرگترين نوازنده در ايران است و يك نوازنده جهاني است. برادر زاده اش (آقاغلامحسين)، بهترين شاگردش بود. تار او قلندر نام داشت كه بيست و چهار پرده داشت. شاگردان او عبداله علي المك، مسعود ميرزا، حسن خان، ميرزا حيدر علي سرهنگ، علي اكبر بازيگ، سلطان خانم، كوكب خانم و پسرانش بودند.فراهاني – آقا غلامحسين

در عهد قاجار زندگي مي كرد. وي برادر زاده آقا علي اكبر فراهاني بود. غلامحسين نوازنده تار بود و رديف موسيقي تدريس مي كرد. نواختن تار و رديف و موسيقي را نزد عمويش، آقا اكبر فراهاني فرا گرفت. شاگردانش ميرزاعبداله و ميرزاحسينقلي ( بعد از ازدواج ايشان با مادر آنها) بودند. از ديگر شاگردان او مي توان نعمت اتابكي، يوسف صفايي، محمد مستوفي و مليحه را نام برد. شيوه او در تار نوازي بسيار تكنيكي مي باشد.فراهاني ميرزاعبداله

در تهران متولد شد، پسر كوچك آقاعلي اكبر فراهاني بود و تار و سه تار مينواخت، اما در سه تار مشهورتر بود و رديف موسيقي نيز تدريس ميكرد. اساتيدش، پدرش ( آقاعلي اكبر)، برادرش ( ميرزا حسن)، پسر عمويش ( آقاغلامحسين) و سيد احمد بودند. شاگردان او: ابوالحسن صبا، ايراني مجرد، حسين خليفه ( مهمترين شاگرد او) مهدي صلحي، اسماعيل قهرماني، ممحد مستوفي، باقر و مهدي دبيري و علينقي وزيري (كه نتهاي رديف را نوشت و رديف موسيقي را نزد ميرزاعبداله فراگرفت) بودند. فرزندانش (مولود، ملوك، جواد عبادي و احمد عبادي) رديف را نزد ميرزا عبداله فراگرفتند. ميرزا عبداله مكتب خانه اي داشت كه در آن به شاگردانش تار و سه تار درس مي داد. رديف او مهمترين مرجع براي موسيقي ايراني است كه مي شود گفت فراگيرترين رديف نزد موسيقي دانان ايران است. ميرزاعبداله صفحاتي نيز ضبط كرده است. اسماعيل قهرماني رديف را نزد ميرزا عبداله فراگرفت و آن را روي ريل و كاست ضبط كرد، نور علي برومند نيز آن را نزد قهرماني فرا گرفت آن را روي ريل و كاست ضبط كرد، همچنين ژان دورينگ فرانسوي نت هاي رديف را مكتوب كرد. امروزه رديف ميرزاعبداله در دانشگاه هاي موسيقي ايران تدريس مي شود. حسين عليزاده آن را روي CD و كاست در سال هفتاد و يك ضبط و داريوش طلايي نيز اين رديف را روي كاست ضبط كرده و آن را در همين سال به صورت مكتوب در آورده است.فراهاني – ميرزاحسينقلي
در تهران متولد شد. وي پسرآقاعلي اكبرفراهاني بود و تار مي نواخت و رديف موسيقي تدريس مي كرد. تار او بيست و دو پرده و پنج سيم داشت. آقا حسينقلي به همراه سرورالملك، نايب اسدالله و باقرلبو ( تنبك) به پاريس رفته و اقدام به ضبط صفحه كرد. اساتيدش، برادرش ميرزاعبداله و عمويش آقاغلامحسين فراهاني بودند. شاگردانش ارفع ملوك گيلاني، ميرزاغلامرضا شيرازي، باصرالدوله، درويش خان، علينقي وزيري، علي محمد فخم بهزادي، محسن ميرزاظلي، مرتضي ني داوود، آقا رضاخان، يحيي حاتمي، ذوالفقاري (استاد ني داوود)، خازن الدوله، شهاب دفتري، محمدعلي خان مستوفي، شهزاده رخشاني و بنان ملك بودند. فرزندانش (محمد حسن، اكبر و عبدالحسين) موسيقي را ادامه ندادند.


فروتن – يوسف
در تهران متولد شد. سه تار، تار و پيانو مي نواخت، ولي در اصل نوازنده سه تار بود. اساتيد ش ميرزاعبداله و ميرزاحسينقلي بودند. وي يكي از اعضاي كانون حفظ و اشاعه موسيقي ايراني در راديو و تلويزيون بود. فروتن رديف موسيقي را با سه تار روي كاست ضبط كرده است. از شاگردان او مي توان حسين عليزاده و داريوش طلايي و پرويز مشكاتيان را نام برد.فرهت – هرمز
در تهران متولد شده و نوازنده ويولن است. او آهنگسازي را در سال ١٣١٨ در آمريكا فراگرفت. فرهت در سال ١٣٣۴-١٣٣۷ در دانشگاه موسيقي كاليفرنيا تحصيل مي كرد و داراي درجه دكترا (PHD) در زمينه موسيقي است. در سال ١٣۴۷ جايزه آهنگسازي فورد (Ford) را دريافت كرد. استادش در ايران واهه چينگوزيان (ويولن ) بود. فرهت مدتي رييس دپارتمان موسيقي دانشگاه كاليفرنيا نيز بود.فخرالديني – فرهاد

در استان آذربايجان به دنيا آمد. فخرالديني در كنسرواتوار موسيقي تهران تحصيل كرده و نوازنده ويولن و ويولا است. همچنين مدرس موسيقي دانشگاه آزاد و رهبر اركستر ملي ايران است. وي يكي از بهترين آهنگسازهاي موسيقي ايراني و همينطور موسيقي فيلم است. استادانش احمد مهاجر، ابوالحسن صبا، علي تجويدي (ويولن و رديف موسيقي ايراني)، مليك اصلانيان ( تئوري و هارموني)، مهدي بركشلي ( تجزيه و تحليل موسيقي ايراني) بودند. او در گذشته با حسين دهلوي، احمد پژمان و مصطفي كمال پور تراب در زمينه آهنگسازي همكاري مي كرد. او در سال ١٣۴٣ وارد راديو شد ودر اركستر راديو ويولن و ويولا مي نواخت. فخرالديني با روح الله خالقي، جواد معروفي، مرتضي حنانه و فريدون ناصري نيز در زمينه آهنگسازي همكاري مي كرد. همچنين او در سال ١٣۵٢ رهبر اركستر موسيقي راديو و تلويزيون بود. او كتابهاي بسياري نوشته است و در زمينه آهنگسازي فيلم نيز فعاليت بسياري دارد.فرهنگ فر – ناصر

در شهرري (دراستان تهران) به دنيا آمد. فرهنگ فر تنبك مي نواخت. استادانش محمد تركمن، حسين تهراني، محمد اسماعيلي، نورعلي برومند وعبدالله دوامي بودند. او با كانون حفظ و اشاعه موسيقي ايراني در سال ١٣۴٩ همكاري مي كرد و با علي اصغر بهاري ، لطف الله مجد و … در سال ١٣۵٠ كنسرت هايي اجرا مي كرد. همچنين با حسين عليزاده، محمد رضا لطفي، محمد رضا شجريان، پرويز مشكاتيان، داريوش طلايي و … در فستيوال هنر ( جشن هنر شيراز) در سال ١٣۵١ همكاري مي كرد. ناصر فرهنگ فر كنسرتهاي بسياري با محمد رضا لطفي، پرويز مشكاتيان و حسين عليزاده اجرا و كاستهاي بسياري با ايشان ضبط كرده است.


--------------------------------------------------------------------------------


هرماني، اسماعيل


در تهران متولد شد. قهرماني نوازنده تار بود و اساتيدش ميرزاعبدااله و ميرزاحسينقلي فراهاني بودند. قهرماني در زمينه حفظ رديف از بهترين شاگردان اين دو استاد بزرگ بود. وي رديف موسيقي را در راديو ضبط كرده و آن را در اختيار نورعلي برومند قرارداد كه با كمال تاسف آن چه اجرا كرد گم شدند. شاگردان او نورعلي برومند (به مدت دوازده سال)، علي تجويدي و شكراله قهرماني بودند.


--------------------------------------------------------------------------------
وزيري، قمر الملوك


متولد شهر قزوين است و يكي از بزرگترين خوانندگان و همچنين انسان هايي كه دوره خود بيش از اينكه به كار هنري بپردازد، در فكر كمك به مردم و تهيدستان بود. خصوصيات اخلاقي وي بود كه باعث شد نامش جزو ماندگارترين نام هاي موسيقي كشورمان باقي بماند. قمر شاگرد مرتضي خان ني داوود و به طور غير مستقيم، پرورده مكتب حسين طاهرزاده بود. توانايي بالا در تكنيك و همچنين احساس فوق العاده اش باعث شد تا كارهاي ارزشمندي در موسيقي ايران از وي به جا بماند. كارهاي وي با ديگر موسيقي دانان: صفحه هاي گرامافون با تار مرتضي ني داوود، ارسلان درگاهي، ويولن موسيقي معروفي و پيانوي مرتضي محجوبي با اجراي آثاري از عارف، درويش خان، ني داوود و امير جاهد.


--------------------------------------------------------------------------------

مختاري - ركن الدين (١٣٥٠-١٢٦٦)


در شهر كرمانشاه به دنيا آمد. ركن الدين خان ضمن آهنگسازي بود ويولن نيز مي نواخت. پدرش مختارالسلطنه و اساتيدش حسين اسماعيل زاده و درويش خان بودند. مختاري در دوره رضا پهلوي رييس پليس بود. وي براي موسيقي كلاسيك ايران آهنگهاي بسياري ساخته است كه از آثار بسيار با ارزش هستند. ارشد تهماسبي آهنگهاي ركن الدين را در يك كتاب منتشر كرده است (مجموعه آثار ركن الدين خان مختاري).


--------------------------------------------------------------------------------
مشتاق عليشاه – ميرزا محمد (١١٩٧-؟)


در شهر كرمان زندگي مي كرد. از تاريخ دقيق زندگي او اطلاعات زيادي در دست نيست. مشتاق تا حدودي با سه تار و تار آشنا بود. افزودن سيم واخوان (سيم سوم يا مشتاق) سه تار را به او نسبت ميدهند.


--------------------------------------------------------------------------------
معروفي – موسي (١٣۴۴-١٢٨٦)


در تهران متولد شد. موسي معروفي نوازنده تار، آهنگساز و گردآورنده رديف موسيقي ايراني بود. پدرش محمد اسماعيل امين المك ومادرش ( فخرالسادات) پيانو مي نواخت. اساتيدش درويش خان ( ٣ سال)، حسين هنگ آفرين ( تئوري موسيقي)، علينقي وزيري ( در مدرسه موسيقي وزيري) بودند. او عضو كانون حفظ و اشاعه موسيقي ايران بود و در آنجا تار تدريس مي كرد. معروفي آهنگهاي بسياري ساخته است. اويكي از اساتيد موسيقي ايراني بود كه بانگاشتن كتابش، رديف موسيقي ايراني بسياري از آثار و قطعات موسيقي ايراني را در آن گنجانده و حفظ كرده است. موسي معروفي يكي از كساني است كه توانسته از درويش خان تبرزين طلا دريافت كند. او همچنين عكاسي نيز مي دانست.


--------------------------------------------------------------------------------
معروفي – جواد (١٦/٩/١٣٧٠-١٢٩١)


در تهران متولد شد. پدرش موسي معروفي از موسيقي دانان بزرگ ايران بود. جواد معروفي پيانو مي نواخت. جواد معروفي آثار موسيقي ايراني را با ساز پيانو مي نواخت و براي اين كار، ساز را براي اجراي پرده هاي ايراني كوك مي كرد. اجراي رديف موسيقي ايراني با پيانو از كارهاي شاخص معروفي است. او تار نيز مي نواخت. اساتيد او خاراطونيان و علينقي وزيري (در مدرسه موسيقي وزيري) بودند. جواد معروفي در گروه روح اله خالقي پيانو مي نواخت و در راديو نيز فعاليت مي كرد. او آهنگهاي بسياري براي موسيقي ايراني و ساز پيانو ساخته است.


--------------------------------------------------------------------------------
محمودي خوانساري – محمود (٢٣/٤/١٣١٣-١٣٦٦)


درشهر خوانسار به دنيا آمد. خوانساري خواننده بود و همچنين سه تارنيز مي نواخت. پدرش جمالالدين محمودي بود. اساتيدش: كمال دهقان، ابوالحسن صبا و منوچهرجهانبگلو بودند. خوانساري يكي از خوانندگان گروه گلها بود.


--------------------------------------------------------------------------------
محجوبي - رضا (٢٩/۴/١٣٣٣-١٢٧٧)


در تهران متولد شد. سازش ويولن بود. پدرش عباس علي امير ناظم آذربايجاني فلوت مي نواخت و همسرش فخرالسادات پيانو مي نواخت. دوستانش مرتضي محجوبي ( برادرش)، درويش خان، ابوالحسن ورزي، امير فيروزكوهي ( شاعر) و حاج عين الدوله بودند كه كارهاي بسياري در زمينه موسيقي ايراني انجام دادند. اساتيدش ابراهيم آژنگ، حسين اسماعيل زاده، علي خان بهاري ( دايي علي اصغر بهاري) بودند. او موسيقي رادر سال ١٢٩٣ در مدرسه سن لويي آغاز كرد. از رضا محجوبي آهنگهاي بسيار زيبايي بيادگار مانده كه همگي از بيادماندني ترين آهنگها و با ارزش ترين آثار موسيقي ايران هستند.


--------------------------------------------------------------------------------
محجوبي - مرتضي (١/١/١٣۴۴-١٢٧٩)


در تهران متولد شد. سازش پيانو بود. مرتضي محجوبي رديف موسيقي ايراني را با ساز پيانو مي نواخت. با اين حال او با سازهاي سه تار و ويولن نيزآشنا بود و در زمينه آهنگسازي نيز از بزرگان موسيقي ايران به شمار مي رود. در گروه گلها در راديو، ويولن مي نواخت. اساتيدش ابراهيم آژنگ، حسين اسماعيل زاده، حسين هنگ آفرين و مفخم الممالك پسر اميرناظم ( براي پيانو) بودند. او براي ضبط صفحه با ابوالحسن صبا، حسين ياحقي، مرتضي ني داوود، تاتايي و ارسلان درگاهي به بيروت و حلب و دمشق سفر كرده بود. اولين كنسرت او در ١٠ سالگي به همراه عارف، رضا محجوبي، مفخم الممالك و شكراله خان در سينما فاروس اجرا شد. وي حدود٢٢ آهنگ ساخته است.


--------------------------------------------------------------------------------
مسعوديه – محمدتقي (١٠/١١/١٣٧٦-١٣٠٦)


در شهر مشهد (استان خراسان) به دنيا آمد. مسعوديه اتنوموزيكولوژيست و آهنگساز بود. او استاد موسيقي دانشگاه تهران و جهاد دانشگاهي بود. وي در كنسرواتوارموسيقي تهران تحصيل كرده و داراي مدرك ليسانس در هارموني و كنترپوان از آلمان (در سال 1335) و دكترايPHD) ) اتنوموزيكولوژي ( در سال ١٣۴٢) بود. او پدرعلم اتنوموزيكولوژي ايران است. وي كتابهاي بسياري براي موسيقي ايراني نوشته است.


--------------------------------------------------------------------------------
مفتاح – مهدي (١٢٨٨)


در تهران متولد شد. آهنگساز و نوازنده ويولن و قانون بود. پدرش محمود خان مفتاح الملك بود. مفتاح در گروه سازهاي ملي ايران ساز مي زد. استادش ابوالحسن صبا ( ويولن) بود. از شاگردان او مي توان سيمين آقا رضي و مليحه سعيدي را نام برد. او همچنين در اركستر راديو نيز ساز مي زد ( علينقي وزيري رهبر آن اركستر بود). وي چندين آهنگ روي صفحه ضبط كرده است. همچنين كتابهاي بسياري در تئوري موسيقي، ساختار قانون و متد آموزشي براي قانون منتشر كرده است. او آهنگهاي بسياري براي قانون و ويولن ساخته است.


--------------------------------------------------------------------------------
ملاح - حسين علي (١٣٠٠-١٣٧١)


در تهران متولد شد. ملاح نويسنده، پژوهشگر موسيقي و شاعر بود. همچنين سه تار و ويولن نيز مي نواخت. استادش علينقي وزيري بود. او موسيقي را در مدرسه عالي موسيقي آموخت. ملاح تكنواز ويولن در راديو بود. او مدرس مدرسه عالي موسيقي، رئيس موسيقي راديو و عضو موسيقي ملي ايران وابسته به كميته بين المللي موسيقي بود. ملاح كتابي در زمينه سازشناسي موسيقي ( سازهاي ايراني و سازهاي جهان) نوشت، در ضمن كتابها و مقالات بسياري در مورد موسيقي ايراني وشعر، توصيفي براي مقاله جامي و توصيفي براي مقاصد الحان ( نوشته عبدالقادر مراغه اي) تصحيح بهجت روح، بيوگرافي موسيقيدانان ايراني، همچنين تأليف و ترجمه چند نمايشنامه و … دارد................................................................................................................

اسدالله ملكاسدالله ملك به سال 1320 در محله دروازه دولت تهران متولد گرديد در كودكي بسيار با هوش و با قريحه بود و از اوان طفوليت دلبسته ترنمات موسيقي شده با ويولوني كه در منزل
داشت پيش خود تمرين مي كرداو پس از چندي به كلاس استاد ابوالحسن صبا مراجعه و از محضر استاد تجربيات بسياري آموخت سپس به هنرستان موسيقي ملي رفته و در اركستر انجمن موسيقي ملي به رهبري روح الله خالقي - علي محمد خادم - و ...به نوازندگي ميپردازد وي پس از اخذ مدرك ديپلم از اين هنرستان وارد دانشكده هنرهاي زيبا گرديد و در رشته موسيقي موفق به اخذ درجه ليسانس گرديد
استاد ملك پس از فوت استاد صبا مدت سه سال در هنرستان موسيقي ملي تدريس و كلاس شادروان صبا را اداره ميكرد
اسدالله ملك در سن 17 سالگي رسما به راديو راه يافت وي در اين سن با ساختن چهار مضراب معروف گريه ليلي در دستگاه دشتي تكنوازي را در اين سال آغاز كرد سپس به همراهي يا اركسترهاي مختلف به برنامه گلها راه يافت زماني كه مارسل استپانيان اركستر پاپ را در راديو و تلويزيون تشكيل داد عده اي از نوازندگان اين اركستر از موزيسين هاي فرانسوي بودند تنها ويولوني كه در اين اركستر همكاري داشت اسدالله ملك بود وي در فستيوال ليون فرانسه - ونيز ايتاليا - پامپالونا اسپانيا همراه با اقايان احمد عبادي - حسين تهراني - خسين ملك و ... شركت و گروه انان مقام اول موسيقي جهاني را در ونيز كسب كردند
اسدالله ملك يكي از سليستهاي خوب و موفق برنامه گلها بود بطوريكه همگي تحت تاثير پنجه هاي شيرين و آرشه سحر آميزش قرار ميگرفتند (منبع : مردان موسيقي سنتي ايران )

--------------------------------------------------------------------------------
مشكاتيان – پرويز (٢۴/٢/١٣٣۴)


در نيشابور(استان خراسان) به دنيا آمد. مشكاتيان كار هنري خود را در ٦ سالگي با پدرش، مرحوم حسن مشكاتيان آغاز كرد. مرحوم مشكاتيان تار و سنتور را استادانه مي نواخت و با ويولن و سه تار نيز آشنا بود. اساتيد او نورعلي برومند، عبداله دوامي، داريوش صفوت، محمدتقي مسعوديه، سعيد هرمزي، يوسف فروتن، محمد بركشلي و احمد عبادي بودند. پرويزمشكاتيان در كانون حفظ و اشاعه موسيقي ايران تدريس مي كرد. او يكي از اعضاي گروه عارف مي باشد. او سي دي و كاستهاي بسياري با حسين عليزاده (سرپرست گروه عارف و چاووش)، محمد رضا لطفي (سرپرست گروه شيدا)، محمدرضا شجريان و... ضبط كرده است. همچنين كارهاي او به عنوان يك آهنگساز و پژوهشگر ادامه دارد.


--------------------------------------------------------------------------------
موسوي – محمد (١٢/٢/١٣٢٥)


در اهواز به دنيا آمد. سازش ني است ولي با ساز ويولن نيز آشنايي دارد. موسوي در راديو و گروه گلها و كانون حفظ و اشاعه موسيقي ايران ساز مي زد. اساتيدش حسن كسائي ( ني)، داريوش صفوت، يوسف فروتن، سعيد هرمزي و محمود كريمي بودند.

علي رضا مشايخي ١٥/١١/١۳١٨


در تهران به دنيا آمد. موسيقي را با ساز ويولن آغاز كرد. اساتيدش عبارت بودند از: لطف اله مفخم پايان (موسيقي ايراني)، حسين ناصحي (آهنگسازي)، افليا پرتو (پيانو)، هانس يلي نك از شاگردان شوئنبرگ و برجسته ترين نظريه پرداز مكتب وين و گوتفريد ميشائيل كونيگ. مشايخي در سال ١۳۳٧ براي ادامه تحصيل به كشور اتريش و شهر وين رفت. سپس در هلند و در شهر اوترخت به تحصيل در زمينه موسيقي الكترونيك پرداخت. در اين دوران بود كه اساس موسيقي تلفيقي، كه يكي از شيوه هاي نگرش او نسبت به موسيقي سنتي است را پايه گذاري كرد. وي اولين آهنگسازي است كه نوگرايي و مدرنيسم را در موسيقي ايران پايه گذاري كرده است. مشايخي با همكاري دانشجويان دانشگاه هاي موسيقي تهران، جهاد دانشگاهي، سوره و هنر و هنرستان هاي موسيقي دختران و پسران، اركستر ايراني موسيقي نو را راه اندازي كرده كه هم اكنون آثار وي را اجرا مي كند.


--------------------------------------------------------------------------------
حميد متبسم ٢۴/٥/١٣٣٧


در مشهد و در خانواده اي اهل موسيقي به دنيا آمد. اساتيدش عبارت بودند از: علي متبسم، حبيب اله صالحي، زيداله طلوعي، هوشنگ ظريف، حسين عليزاده، محمد رضا لطفي. فعاليت هاي وي تدريس و فعاليت در كانون چاووش، نوازندگي در گروه عارف، تشكيل گروهاي چکاوک و دستان (پس از مهاجرت به آلمان)، تاسيس انجمن تار و سه تار، برپايي سمينار سالانه تار و سه تار از سال هزار و سيصد و هفتاد و سه (هزار و نهصد و نود و چهار)، و شركت در ضبط آثار بيشماري از آهنگسازان معاصر موسيقي ايران بوده است. از آثار منتشر شده وي آهنگسازي براي گروه سازهاي ملي، بامداد، بوي نوروز، نواي دريا، ساز نو آواز نو، سه نوازي دستان، دو نوازي دستان، حنايي و شوريده، برنده عنوان شوک موسيقي از مجله موسيقي لوموند و جايزه بهترين موسيقي سال دو هزار و سه از وزارت فرهنگ فرانسه است. و آثاري كه در دست انتشار دارد: آلبوم گل بهشت (با صداي پريسا)، دلباخته (با صداي شهرام ناظري)، ماه عروس (با صداي صديق تعريف) دوازده نغمه (نت و سي دي) ضرب تار (دو نوازي).

 

مجتبي ميرزاده: آهنگساز همچنين نوازنده چندين ساز

ميرزاده  در سال 1324 در شهر كرمانشاه چشم به جهان گشود. سواي نوازندگي ويلن و كمانچه كه صاحب سبكي مشخص و شناخته شده است، بلكه آنچه كه در موسيقي امروز مشرق زمين از آن به عنوان بداهه نوازي ياد مي كنيم عيناً در شيوه نوازندگي او مشهود است و به گفته اساتيد موسيقي آنچه كه در استوديو ها به صورت نت به وي مي دادند در ذهن هميشه خلاق او روح و جاني تازه به خود مي گرفت و به زيباترين شكل اجرا مي شد.
استاد سيد مجتبي ميرزاده در تنظيم آهنگ نيز منحصر به فرد است،    مجتبي ميرزاده از سال 1338 يعني در سن 14 سالگي رسماً وارد فعاليت جدي موسيقي شد و اولين همكاري او با اركسترهاي راديو كرمانشاه و سپس راديو تازه تأسيس سنندج بود.
....كارنامه هنري ميرزاده همچون باغي پر گل است كه عطر ابتكار و نوآوري در جاي جاي آن تبلوري عيني دارد.تكنيك ها و شگردهاي منحصر به فردش در نوازندگي ويلن و تكنوازي هاي او در برنامه گل ها تا رهبري اركستر بزرگ راديو ايران، ساخت موسيقي متن بيش از 56 فيلم ايراني و خلق آثاردر موسيقي كردي ميرزاده را در جايگاهي رفيع در عالم موسيقي به عنوان يك چهره بين المللي قرارداد و از معدود هنرمنداني است كه تمام زمينه هاي موسيقي را به خوبي تجربه كرده و به بهترين شكل اجرا و به منصه ظهور رسانيد....
--------------------------------------------------------------------------------ني داوود – مرتضي (۱٢۸٠ـ ۱٣۶۹)


در تهران متولد شد. نوازنده تار و آهنگساز و فرزند بلاخان بود. اساتيدش: رمضان ذوالفقاري ( هفت ماه)، آقاحسينقلي ( دو سال) و درويش خان ( سه سال) بودند. از درويش خان تبرزين طلا گرفت ( درويش خان به بهترين شاگردانش مدال تبرزين طلا مي داد). شاگردانش قمرالملوك وزيري، حسين سنجري و اسماعيل كمالي بودند. ني داوود كنسرتهاي بسياري با عارف، ابوالحسن صبا، محجوبي، سماعي، ابراهيم منصوري، قمر و اديب خوانساري اجرا كرده كه از آن ها صفحاتي نيز موجود است. مرتضي خان ني داوود در گروه صبا در راديو تار مي نواخت. او رديف موسيقي ايراني را در مركز حفظ و اشاعه موسيقي ايران در راديو ضبط كرده است. صفحه هاي بسياري با قمرالملوك وزيري ضبط كرده است. از بيادماندني ترين آهنگ هاي او مرغ سحر را ميتوان نام برد.


--------------------------------------------------------------------------------
نكيسا – حسين علي ( ... ۱٣٠٠ـ)


در ترخوران تفرش در استان مركزي به دنيا آمد. پدرش، استادش بود و از ديگر اساتيدش مي توان ميرزا بابا را نام برد. نكيسا خواننده تعزيه و خواننده رديف موسيقي ايراني بود. نكيسا صفحه هايي با علي اكبر شهنازي ( تار) و مرتضي ني داوود ( تار) ضبط كرده است.

--------------------------------------------------------------------------------
نوائي – مهدي (۱٢۸۵- ۴/۱/۱٣٢۶)


در اصفهان به دنيا آمد. نوايي نوازنده ني بود. اساتيدش سليمان اصفهاني و نايب اسدالله بودند. از شاگردانش مي توان حسين ياوري و حسن كسائي را نام برد. صفحه اي به همراه اديب خوانساري و همچنين يك صفحه تكنوازي ني دارد و نيز يك صفحه به همراه پروانه موچول( لقبش بود) و سه تار دارد.


--------------------------------------------------------------------------------
ناصري – فريدون (۱٣٠۹)


در تهران متولد شد. ناصري مدتي آهنگساز و سرپرست گروههاي باربد و فارابي بود. پدرش علي خان ( علي بابا) بود. اساتيدش باغچه بان، هوشنگ استوار، علينقي وزيري و روح الله خالقي بودند. او موسيقي را در مدرسه موسيقي وزيري آموخت. همچنين به بروكسل رفت و نزد آندره سوري (شش سال) تحصيل كرد. او در سال هزار و سيصد و چهل و سه در راديو مشغول به كار شد. وي كتابهاي : تمرينهاي موسيقي به زبان ايتاليايي و چگونه يك پارتيتور اركستر را بخوانيم و سازشناسي و اركستراسيون را منتشر كرده است. او هم اكنون رهبر اركستر سمفونيك تهران است.


--------------------------------------------------------------------------------
شهرام ناظري (۱٣٢۸)


در كرمانشاه به دنيا آمد. از كودكي و زير نظر پدرش، آموزش هاي اوليه موسيقي و آواز را فرا گرفت. پس از آن تحت تعليم نورعلي برومند آثار گذشتگان موسيقي را ياد گرفت. اساتيدش در آواز عبارت بودند از: عبدالله دوامي، محمود كريمي، محمد رضا شجريان، عبدالعلي وزيري و حسين قوامي. ناظري ساز سه تار را نيز نزد اين افراد فرا گرفت: احمد عبادي، محمود تاجبخش، جلال ذوالفنون و محمود هاشمي. ناظري در چند سال گذشته كنسرت هاي بسياري را در ايران و خارج از ايران اجرا كرده است. همچنين مي توان از اجراهاي او در گروه چاووش نام برد كه از آثار ماندگار موسيقي ايران هستند. شورانگيز، اثر حسين عليزاده، زمستان اثر محمد رضا درويشي، يادگار دوست از كامبيز روشن روان، اي برادر اثر محمد رضا لطفي، لاله بهار از پرويز مشكاتيان و... از آثار برجسته ناظري در گذشته هستند. هم اكنون با مطرح كردن شكلي از آواز در پي اشاعه و گسترش اين نوع از آواز است، و در اين راه كنسرت هاي بسياري اجرا كرده كه كنسرت با گروه كامكارها را مي توان نام برد.


--------------------------------------------------------------------------------


هنگ آفرين – حسين (٨/٨/١۳۳١-١٢٥٥)


هنگ آفرين كمانچه و ويولن مي نواخت و با ساير سازهاي موسيقي ارتش يا نظامي آشنايي داشت. پدرش عبداله و برادرش اكبر هنگ آفرين بودند. او در دارالفنون تحصيل مي كرد. اساتيد او ميرزاعبداله (سه تار)، درويش خان، م. لومر و م. دوير (درهارموني) بودند. او با درويش خان براي ضبط صفحه به اروپا رفت. وي آهنگهاي بسياري ساخته است. در ضنم رديف موسيقي ايراني را براي ويولن و پيانو با همكاري ابراهيم آژنگ منتشر كرد.


--------------------------------------------------------------------------------
هرمزي – سعيد (٨/١٠/١۳٥٥-١٢٧٦)


در تهران متولد شد. هرمزي سه تار مي نواخت و رديف موسيقي ايراني تدريس مي كرد . پدرش حسين سقط السلطنه بود. اساتيدش برادرش شاهزاده ابوالفتح ميرزا و درويش خان(دو سال) بودند. دوستش امير قاسمي (خواننده) بود كه بهمراه وي كارهاي بسياري اجرا كرده است. او براي فعاليتهايش در سال ١۳٠٧ وارد راديو و تلويزيون شد. او در كانون حفظ و اشاعه موسيقي ايران تدريس مي كرد، در ضمن رديف درويش خان را براي سه تار ضبط كرده است.


--------------------------------------------------------------------------------

چاپ | صفحه قبل»


Copyright © 2006 sabamusic.se | Design by Chia